Espa

ΔΡ. ΜΑΔΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PhD

Δρ. Μαδεσης Παναγιώτης

ΔΡ. ΜΑΔΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ PhD

Θέση: Ερευνητές
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών-ΕΚΕΤΑ

1. Διδακτορικό – 2004 – Γενετική μηχανική και μοριακή βιολογία
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ – 1998 – Γενετική Βελτίωσης και Φυσιολογία Φυτών
3. Πτυχίο Γεωπονίας – 1996 – Γεωπόνος, Φυτική Παραγωγή
A. Αυτοπεριγραφική Έκθεση
Ο Δρ Μαδέσης Παναγιώτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 19/01/1971 είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών. Σπούδασε στη σχολή Γεωτεχνικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αργότερα πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών της σχολής των Γεωτεχνικών επιστημών του ΑΠΘ. Επίσης στο ίδιο τμήμα πραγματοποίησε και την διδακτορική του διατριβή Παράλληλα ο τελευταίος χρόνος της διδακτορικής του διατριβής πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Manchester στο εργαστήριο της επιστήμης των φυτών με έμφαση στην μεταχείριση γενετικού υλικού στους χλωροπλάστες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε σε ένα αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Ο Μαδέσης Παναγιώτης έχει πραγματοποιήσει τις σπουδές του με τη βοήθεια των παρακάτω υποτροφιών Υποτροφία Marie Curie στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών IKY. Το 2004 δέχθηκε μια μεταδιδακτορική θέση στην μελέτη του DNA των χλωροπλαστών και εργάστηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο εργαστήριο της επιστήμης των φυτών. Από τον Οκτώβριο του 2008 κατέχει τη θέση του Ερευνητή Δ΄ βαθμίδας και από 01/10/2011 του ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην βελτίωση των φυτών με συμβατικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους για αύξηση της παραγωγής, την ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων, την γενοτύπιση ειδών και ποικιλιών, την αποτίμηση της βιοποικιλότητας μέσα από την ταυτοποίηση και αναγνώριση ειδών.

Διδάσκει το μάθημα “Συστήματα παραγωγής ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών» στο μεταπτυχιακό τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει διαλέξεις στο τμήμα της Γεωπονίας στην ειδίκευση της τεχνολογίας τροφίμων σχετικά με τις γενετικές και γονιδιωματικές τεχνολογίες και έχει διδάξει το εργαστήριο της Βελτίωσης στο ΤΕΙ Φλώρινας.

Είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας στο περιοδικό Journal of Plant Studies, και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 επιστημονικές μελέτες, 4 κεφάλαια σε βιβλία με συνολικά περισσότερες από 800 ετεροαναφορές. Επίσης έχει προσκληθεί ως κύριος ομιλητής σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών ημερίδων και συνεδρίων. Σύμβουλος της επιτροπής ΚΥΑ 135086/31-1-2011, Γραφείο Προϊόντων Βιοτεχνολογίας, Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά.

Είναι μέλος της ένωσης Marie Curie Fellows Association (MCFA), της Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε), της Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών (ΕΕΕΓΒΦ) της οποίας από το 2012 είναι και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, τέλος είναι ο ταμίας του συλλόγου ερευνητών του ΕΚΕΤΑ.

Ο Δρ Μαδέσης Παναγιώτης συμμετέχει στην εκτέλεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρίες στην διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την βελτίωση των φυτών, ενώ έχει αναπτύξει και τη μεθοδολογία για την ταυτοποίηση φυτικών ειδών όπως είναι σημαντικά προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) φάβα Σαντορίνης, Φασόλια Πρεσπών, τυρί Φέτα ελαιόλαδο κ.α., και την ιχνηλασιμότητα τους και την ανίχνευση πιθανής νοθείας σε εμπορικά προϊόντα,

Για την δραστηριότητα του αυτή βραβεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Οκτώβριο του 2013 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επίσης είναι ο νόιμιμος εκπρόσωπος και εκ των ιδρυτών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Αγροτική Επιχειρηματικότητα – AgriEnt.

B. Θέσεις και τιμητικές διακρίσεις
01/01/2012 έως 30/12/2016 Εντεταλμένος Ερευνητής (Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (Ι.Ν.Α) και με γνωστικό αντικείμενο «Οι εφαρμογές της σύγχρονης γενετικής, γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολικής τεχνολογίας στην παραγωγή και τον έλεγχο τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανισμών και την μοριακή διαγνωστική».

01/10/2008 έως 30/11/2011 Δόκιμος Ερευνητής (Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας) Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (Ι.Ν.Α) και με γνωστικό αντικείμενο «Οι εφαρμογές της σύγχρονης γενετικής, γονιδιωματικής, πρωτεομικής και μεταβολικής τεχνολογίας στην παραγωγή και τον έλεγχο τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανισμών και την μοριακή διαγνωστική».

26/02/2004-30/09/2008 Μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης, στο πανεπιστήμιο University of Manchester, Faculty of Life Science, Αγγλία, με ερευνητικά αντικείμενα: 1) Αναγνώριση των σημαντικών ενζύμων στην διαδικασία ανασυνδυασμού, επιδιόρθωσης και αντιγραφής του DNA στο χλωροπλάστη και 2) Ανάπτυξη μεθόδων γενετικής τροποποίησης χλωροπλαστών και μελέτη της οριζόντιας και κάθετης μεταφοράς χλωροπλαστικού DNA.

02/2000-01/2001 Επιστημονικός συνεργάτης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών. Αξιοποίηση του Κρητικού Λάδανου Cistus creticus spp. Creticus» με βιοτεχνολογικές μεθόδους και μεθόδους ιστοκαλλιέργειας.

05/1999-07/1999 & 12/1999-01/2000 Επιστημονικός συνεργάτης,, Γεωπονική Σχολή, Έλεγχος της έκφρασης σε φυτά του γονιδίου core του ιού της ηπατίτιδας C

08/1999-11/1999 Επιστημονικός συνεργάτης,, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των φυτών «Αλληλούχιση και ανάλυση γονιδιωμάτων».

Διακρίσεις
1. Βράβευση από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας στις 16/10/2013 για την επιτυχή εφαρμογή καινοτόμου έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα για την ταυτοποίηση των ειδών και της ανίχνευσης της νοθείας.

2. Βράβευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια της ημερίδας «Προβιοτικά Τρόφιμα».

3. V.I.P award (Value in People, The Welcome Trust, UK) University of Manchester, Faculty of Life Science από την κοινωφελή οργάνωση “The Welcome Trust”.

4. Υποτροφία Marie Curie 11/11/2002 11/11/2003 στο University of Manchester, Faculty of Life Science, για την εκπόνηση του τελευταίου έτους του διδακτορικού υπό την επίβλεψη του Λέκτορα Anil Day.

5. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 1997-2002 Υποτροφία ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

Γ. Επιστημονικό έργο
1. F.F. Parlapani, F. Syropoulou, A. Tsiartsafis, S. Ekonomou, P. Madesis, A. Exadactylos, I.S. Boziaris, HRM analysis as a tool to facilitate identification of bacteria from mussels during storage at 4 °C, Food Microbiology, V 85, 2020, 103304,

2. Aphrodite Tsaballa, Eirini Sarrou, Aliki Xanthopoulou, Eleni Tsaliki, Christos Kissoudis, Evangelos Karagiannis, Michail Michailidis, Stefan Martens, Elektra Sperdouli, Zoe Hilioti, Vasileios Fotopoulos, Irini Nianiou-Obeidat, Athanasios Tsaftaris, Panagiotis Madesis, Apostolos Kalivas, Ioannis Ganopoulos, Comprehensive approaches reveal key transcripts and metabolites highlighting metabolic diversity among three oriental tobacco varieties, Industrial Crops and Products, V 143, 2020, 111933,

3. Eleni M. Abraham,Ioannis Ganopoulos, Panagiotis Madesis, Athanasios Mavromatis, Photini Mylona, Irini Nianiou-Obeidat, Zoi Parissi, Alexios Polidoros, Eleni Tani, Dimitrios Vlachostergios The Use of Lupin as a Source of Protein in Animal Feeding: Genomic Tools and Breeding Approaches Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(4), 851;

4. Xanthopoulou, A. and Ganopoulos, I. and Tryfinopoulou, P. and Panagou, E.Z. and Osanthanunkul, M. and Madesis, P. and Kizis, D. Rapid and accurate identification of black aspergilli from grapes using high-resolution melting (HRM) analysis Journal of the Science of Food and Agriculture 2019 99(1):309-314 IF 2.379

5. Xanthopoulou, A. and Ganopoulos, I. and Tryfinopoulou, P. and Panagou, E.Z. and Osanthanunkul, M. and Madesis, P. and Kizis, D. Rapid and accurate identification of black aspergilli from grapes using high-resolution melting (HRM) analysis Journal of the Science of Food and Agriculture 2019 99(1):309-314 IF 2.379

6. Chronopoulou, E.G. and Papageorgiou, A.C. and Ataya, F. and Nianiou-Obeidat, I. and Madesis, P. and Labrou, N.E. Expanding the plant GSTome through directed evolution: DNA shuffling for the generation of new synthetic enzymes with engineered catalytic and binding properties Frontiers in Plant Science 2018 article 1737, IF 3,677 Ετερ. 1

7. Οsathanunkul, M. and Osathanunkul, K. and Wongwanakul, S. and Osathanunkul, R. and Madesis, P. Multiuse of Bar-HRM for Ophiocordyceps sinensis identification and authentication Scientific Reports 2018 8: 12770 IF 4,122

8. Ntoanidou, S. and Madesis, P. and Eleftherohorinos, I. Resistance of Rapistrum rugosum to tribenuron and imazamox due to Trp574 or Pro197 substitution in the acetolactate synthase Pesticide Biochemistry and Physiology 2018 in press IF 3,44

9. Karagiannis, E. and Michailidis, M. and Tanou, G. and Samiotaki, M. and Karamanoli, K. and Avramidou, E. and Ganopoulos, I. and Madesis, P. and Molassiotis, A. Ethylene –dependent and –independent superficial scald resistance mechanisms in ‘Granny Smith’ apple Scientific Reports 2018 8 article number 11436 IF 4,12, Ετε 1

10. Ganopoulos, I. and Tourvas, N. and Xanthopoulou, A. and Aravanopoulos, F.A. and Avramidou, E. and Zambounis, A. and Tsaftaris, A. and Madesis, P. and Sotiropoulos, T. and Koutinas, N. Phenotypic and molecular characterization of apple (Malus × domestica borkh) genetic resources in Greece .Scientia Agricola 2018 75: 509-518 IF 1,383

11. Ganopoulos, I. and Mylona, P. and Mellidou, I. and Kalivas, A. and Bosmali, I. and Kontzidou, S. and Osathanunkul, M. and Madesis, P. Microsatellite genotyping and molecular screening of pea (Pisum sativum L.) germplasm with high-resolution melting analysis for resistance to powdery mildew Plant Gene 2018 15: 1-5 IF 1,86

12. Ganopoulos, I. and Farsakoglou, A.-M. and Aravanopoulos, F. and Molassiotis, A. and Michailidis, M. and Malliarou, E. and Avramidou, E. and Tsaftaris, A. and Osanthanunkul, M. and Madesis, P. and Kazantzis, K. and Xanthopoulou, A. Towards sweet cherry (Prunus avium L.) breeding: phenotyping evaluation of newly developed hybrids Euphytica 2018 214: 2179-2 IF 1,546

13. Pratsinakis E., Ntoanidou M., Polidoros A., Dordas Ch., Madesis P., Eleftherohorinos I., MenexesG. Comparison of hierarchical clustering methods for binary data from molecular markers Int. J. of Data Analysis Techniques and Strategies,2018 in press

14. Xanthopoulou, A. and Tsaballa, A. and Ganopoulos, I. and Kapazoglou, A. and Avramidou, E. and Aravanopoulos, F.A. and Moysiadis, T. and Osathanunkul, M. and Tsaftaris, A. and Doulis, A.G. and Kalivas, A. and Sarrou, E. and Martens, S. and Nianiou-Obeidat, I. and Madesis, P. Ιntra-species grafting induces epigenetic and metabolic changes accompanied by alterations in fruit size and shape of Cucurbita pepo L. Plant Growth Regulation 2018 IF 2,081

15. Stavridou E., Michailidis M., Gedeon, Kostas S., Chronopoulou E., Edwards R., Day A., Labrou N.E., Nianiou I., P. Madesis Tolerance of transplastomic tobacco plants overexpressing a theta class glutathione transferase to abiotic and oxidative stresses 2019 Frontiers in Plant Science IF 3,677

16. Aliki Xanthopoulou, Christos Kissoudis, Ifigeneia Mellidou, Maria Manioudaki, Irene Bosmali, Vasilis Tsakonitis, Apostolos Kalivas, Maslin Osathanunkul, Athanasios Tsaftaris Ioannis Ganopoulos, Panagiotis Madesis Expanding Phaseolus coccineus genomic resources: De novo transcriptome assembly of landraces ‘Gigantes’ and ‘Elephantes’ reveals rich functional variation”, 2019 Biochemical Genetics

17. Papaioanou. M, Chronopoulou. G E, Ciobotari. G, Efrose. C R, Sfichi-Duke. L, Chatzikonstantinou. M, Pappa. E, Ganopoulos. I, Madesis. P, Nianiou-Obeidat. I et al: Cosmeceutical Properties of Two Cultivars of Red Raspberry Grown under Different Conditions. Cosmetics 2018, 5(1):1-20.

18. Osathanunkul M, Osathanunkul R, Madesis P: Species identification approach for both raw materials and end products of herbal supplements from Tinospora species. BMC complementary and alternative medicine 2018, 18(1):111.

19. Abraham. M E, Aftzalanidou. A, Ganopoulos. I, Osathanunkul. M, Xanthopoulou. A, Avramidou. E, Sarrou. E, Aravanopoulos. F, Madesis. P: Genetic diversity of Thymus sibthorpii Bentham in mountainous natural grasslands of Northern Greece as related to local factors and plant community structure. Industrial Crops and Products 2018, 111:651-659.

20. Zambounis A, Avramidou E, Papadima A, Tsaftaris A, Arzimanoglou I, Barbas E, Madesis P, Aravanopoulos FA: Adaptive response of Pinus monticola driven by positive selection upon resistance gene analogs (RGAs) of the TIR-NBS-LRR subfamily. iForest-Biogeosciences and Forestry 2017, 10(1):237.

21. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Psomopoulos F, Manioudaki M, Moysiadis T, Kapazoglou A, Osathanunkul M, Michailidou S, Kalivas A, Tsaftaris A et al: De novo comparative transcriptome analysis of genes involved in fruit morphology of pumpkin cultivars with extreme size difference and development of EST-SSR markers. Gene 2017, 622:50-66.

22. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Psomopoulos F, Manioudaki M, Moysiadis T, Kapazoglou A, Osathanunkul M, Michailidou S, Kalivas A, Tsaftaris A: De novo comparative transcriptome analysis of genes involved in fruit morphology of pumpkin cultivars with extreme size difference and development of EST-SSR markers. Gene 2017.

23. Tanou G, Minas IS, Scossa F, Belghazi M, Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Madesis P, Fernie A, Molassiotis A: Exploring priming responses involved in peach fruit acclimation to cold stress. Scientific reports 2017, 7(1):11358.

24. Suesatpanit T, Osathanunkul K, Madesis P, Osathanunkul M: Should DNA sequence be incorporated with other taxonomical data for routine identifying of plant species? BMC complementary and alternative medicine 2017, 17(1):437.

25. Sarrou E, Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Masuero D, Martens S, Madesis P, Mavromatis A, Chatzopoulou P: Genetic diversity and metabolic profile of Salvia officinalis populations: implications for advanced breeding strategies. Planta 2017, 246(2):201-215.

26. Papaioanou M, Chronopoulou EG, Ciobotari G, Efrose RC, Sfichi-Duke L, Chatzikonstantinou M, Pappa E, Ganopoulos I, Madesis P, Nianiou-Obeidat I et al: Evaluation of the Nutraceutical and Cosmeceutical Potential of Two Cultivars of Rubus fruticosus L. under Different Cultivation Conditions. Current pharmaceutical biotechnology 2017, 18(11):890-899.

27. Osathanunkul M, Ounjai S, Osathanunkul R, Madesis P: Evaluation of a DNA-based method for spice/herb authentication, so you do not have to worry about what is in your curry, buon appetito! PloS one 2017, 12(10):e0186283.

28. Osathanunkul M, Dheeranupattana S, Rotarayanont S, Sookkhee S, Osathanunkul K, Madesis P: Evaluation of suitable DNA regions for molecular identification of high value medicinal plants in genus Kaempferia. Nucleosides, nucleotides & nucleic acids 2017, 36(12):726-735.

29. Ntoanidou S, Madesis P, Diamantidis G, Eleftherohorinos I: Trp574 substitution in the acetolactate synthase of Sinapis arvensis confers cross-resistance to tribenuron and imazamox. Pesticide biochemistry and physiology 2017, 142:9-14.

30. Nianiou-Obeidat I, Madesis P, Kissoudis C, Voulgari G, Chronopoulou E, Tsaftaris A, Labrou NE: Plant glutathione transferase-mediated stress tolerance: functions and biotechnological applications. Plant Cell Rep 2017, 36(6):791-805.

31. Kalivas A, Ganopoulos I, Psomopoulos F, Grigoriadis I, Xanthopoulou A, Hatzigiannakis E, Osathanunkul M, Tsaftaris A, Madesis P: Comparative metagenomics reveals alterations in the soil bacterial community driven by N-fertilizer and Amino 16(R) application in lettuce. Genomics data 2017, 14:14-17.

32. GANOPOULOS I, KAPAZOGLOU A, BOSMALI I, XANTHOPOULOU A, NIANIOU I, TSAFTARIS A, MADESIS P: Application of the ITS2 Region for Barcoding Plants of the Genus Triticum L. and Aegilops L. 2017.

33. Cicero LL, Catara V, Strano C, Bella P, Madesis P, Piero AL: Over-expression of CsGSTU promotes tolerance to the herbicide alachlor and resistance to Pseudomonas syringae pv. tabaci in transgenic tobacco. Biologia Plantarum 2017:1-9.

34. Bosmali I, Ordoudi SA, Tsimidou MZ, Madesis P: Greek PDO saffron authentication studies using species specific molecular markers. Food Res Int 2017, 100(Pt 1):899-907.

35. Zambounis A, Xanthopoulou A, Madesis P, Tsaftaris A, Vannini A, Bruni N, Tomassini A, Chilosi G, Vettraino A: OF PHYTOPHTHORA CAMBIVORA ISOLATES. Journal of Plant Pathology 2016, 98(3):611-616.

36. Zambounis A, Xanthopoulou A, Karaoglanidis G, Tsaftaris A, Madesis P: A new accurate genotyping HRM method for Alternaria species related to fruit rot diseases of apple and pomegranate. International Journal of Phytopathology 2016, 4(3):159-165.

37. Zambounis A, Xanthopoulou A, Aravanopoulos FA, Tsaftaris B, Madesis P, Barbas E: First report of an arbuscular mycorrhizal fungus Funneliformis mosseae associated with Thuja plicata in an ectomycorrhizal forest in Greece. International Journal of Phytopathology 2016, 5(1).

38. Zambounis A, Samaras A, Xanthopoulou A, Osathanunkul M, Schena L, Tsaftaris A, Madesis P: Identification of Phytophthora Species by a High Resolution Melting Analysis: an Innovative Tool for Rapid Differentiation. Plant Protection Science 2016, 52(3).

39. Zambounis A, Psomopoulos FE, Ganopoulos I, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Madesis P: ‘In silico’analysis of the LRR receptor-like serine threonine kinases subfamily in’Morus notabilis’. Plant Omics 2016, 9(5):319.

40. Zambounis A, Ganopoulos I, Kalivas A, Tsaftaris A, Madesis P: Identification and evidence of positive selection upon resistance gene analogs in cotton (Gossypium hirsutum L.). Physiology and molecular biology of plants : an international journal of functional plant biology 2016, 22(3):415-421.

41. Zambounis A, Ganopoulos I, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Madesis P: Evidence of extensive positive selection acting on cherry (‘Prunus avium’L.) resistance gene analogs (RGAs). Australian Journal of Crop Science 2016, 10(9):1324.

42. Xanthopoulou A, Psomopoulos F, Ganopoulos I, Manioudaki M, Tsaftaris A, Nianiou-Obeidat I, Madesis P: De novo transcriptome assembly of two contrasting pumpkin cultivars. Genomics data 2016, 7:200-201.

43. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Kalivas A, Osathanunkul M, Chatzopoulou P, Tsaftaris A, Madesis P: Multiplex HRM analysis as a tool for rapid molecular authentication of nine herbal teas. Food Control 2016, 60:113-116.

44. Voulgari G, Madesis P, Lambrou N, Nianiou–Obeidat I: Overexpression of a Glutathione S-Transferase gene from P. vulgaris L. Improves salt stress Tolerance in Transgenic Tobacco Plants. 2016.

45. Samaras A, Madesis P, Karaoglanidis GS: Detection of sdhB Gene Mutations in SDHI-Resistant Isolates of Botrytis cinerea Using High Resolution Melting (HRM) Analysis. Frontiers in microbiology 2016, 7:1815.

46. Papavasileiou A, Madesis PB, Karaoglanidis GS: Identification and Differentiation of Monilinia Species Causing Brown Rot of Pome and Stone Fruit using High-Resolution Melting (HRM) Analysis. Phytopathology 2016, 106(9):1055-1064.

47. Osathanunkul M, Suwannapoom C, Osathanunkul K, Madesis P, de Boer H: Evaluation of DNA barcoding coupled high resolution melting for discrimination of closely related species in phytopharmaceuticals. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology 2016, 23(2):156-165.

48. Osathanunkul M, Suwannapoom C, Khamyong N, Pintakum D, Lamphun SN, Triwitayakorn K, Osathanunkul K, Madesis P: Hybrid analysis (barcode-high resolution melting) for authentication of Thai herbal products, Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees. Pharmacognosy magazine 2016, 12(Suppl 1):S71-75.

49. Osathanunkul M, Madesis P, Ounjai S, Pumiputavon K, Somboonchai R, Lithanatudom P, Chaowasku T, Wipasa J, Suwannapoom C: Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM). Genetics and molecular research : GMR 2016, 15(1).

50. Ntoanidou S, Madesis P, Diamantidis G, Eleftherohorinos I: Trp574 substitution in the acetolactate synthase of Sinapis arvensis confers cross-resistance to tribenuron and imazamox. Pesticide biochemistry and physiology 2016.

51. Ntoanidou S, Kaloumenos N, Diamantidis G, Madesis P, Eleftherohorinos I: Molecular basis of Cyperus difformis cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides. Pesticide biochemistry and physiology 2016, 127:38-45.

52. Madesis P, Nianiou-Obeidat I, Labrou NE, Tsaftaris A: The Use of Highly Specific GSTs towards the Development of Stress Tolerant Transgenic Plants (pp. 263-274). 2016.

53. Krommydas KS, Tzikalios Z, Madesis P, Bletsos FA, Mavromatis A, Roupakias DG: Development and Fertility Restoration of CMS Eggplant Lines Carrying the Cytoplasm of Solanum violaceum. Journal of Agricultural Science 2016, 8(2):10.

54. Kissoudis C, Voulgari G, Flemetakis E, Labrou NE, Tsaftaris A, Madesis P, Nianiou-Obeidat I: Morphological, Physiological and Metabolomic Response of transgenic tobacco plants (N. tabacum L.) overexpressing GmGSTU4 under Drought Stress. 2016.

55. Kissoudis C, Benekos K, Voulgari G, Labrou NE, Madesis P, Nianiou-Obeidat I: Over-expression of a specific soybean GmGSTU4 isoenzyme improves chloroacetanilide herbicide tolerance of transgenic tobacco plants. 2016.

56. Kalivas A, Ganopoulos I, Bosmali I, Tsaliki E, Osathanunkul M, Xanthopoulou A, Moysiadis T, Avramidou E, Grigoriadis I, Zambounis A: Genetic Diversity and Structure of Tobacco in Greece on the Basis of Morphological and Microsatellite Markers. Crop Science 2016, 56(5):2652-2662.

57. Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Konstantinou S, Karaoglanidis GS, Tsaliki E, Kalivas A, Madesis P: Fast and Accurate Screening of Solanum melongena with High-Resolution Melting Analysis for Resistance to Fusarium Wilt. International Journal of Vegetable Science 2016, 22(2):183-189.

58. Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Osathanunkul M, Madesis P, Zambounis A, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tsaftaris A, Sotiropoulos T: Morpho-physiological diversity in the collection of sour cherry (Prunus cerasus) cultivars of the Fruit Genebank in Naoussa, Greece using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 2016, 207:225-232.

59. hronopoulou E, Asimakopoulou B, Platis D, Voulgari G, Tsaftaris A, Labrou NE, Nianiou-Obeidat I, Madesis P: Isolation of GST isoenzymes from Phaseolus vulgaris L. and characterization of detoxifying mechanism under biotic and abiotic stress. 2016.

60. Chatzidimopoulos M, Psomopoulos F, Malandrakis EE, Ganopoulos I, Madesis P, Vellios EK, Drogoudi P: Comparative Genomics of Botrytis cinerea Strains with Differential Multi-Drug Resistance. Frontiers in plant science 2016, 7:554.

61. Zambounis A, Ganopoulos I, Chatzidimopoulos M, Tsaftaris A, Madesis P: High-resolution melting approaches towards plant fungal molecular diagnostics. Phytoparasitica 2015, 43(2):265-272.

62. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Kalivas A, Nianiou-Obeidat I, Ralli P, Moysiadis T, Tsaftaris A, Madesis P: Comparative analysis of genetic diversity in Greek Genebank collection of summer squash (‘Cucurbita pepo’) landraces using start codon targeted (SCoT) polymorphism and ISSR markers. Australian Journal of Crop Science 2015, 9(1):14.

63. Tsaballa A, Ganopoulos I, Timplalexi A, Aliki X, Bosmali I, Irini N-O, Athanasios T, Madesis P: Molecular characterization of Greek pepper (Capsicum annuum L) landraces with neutral (ISSR) and gene-based (SCoT and EST-SSR) molecular markers. Biochemical Systematics and Ecology 2015, 59:256-263.

64. Osathanunkul M, Suwannapoom C, Singtonat S, Poomipoo N, Jampeetong A, Madesis P: Rapid analysis for the identification of the seagrass Halophila ovalis (Hydrocharitaceae). African Journal of Biotechnology 2015, 14(8):649-656.

65. Osathanunkul M, Suwannapoom C, Ounjai S, Rora JA, Madesis P, de Boer H: Refining DNA Barcoding Coupled High Resolution Melting for Discrimination of 12 Closely Related Croton Species. PloS one 2015, 10(9):e0138888.

66. Osathanunkul M, Pintakum D, Ounjai S, Madesis P, Suwannapoom C: Authenticating Thai herbal products, Boraphet: Tinospora crispa (Menispermeae) by DNA barcoding coupled with high resolution melting analysis. In: GENOME: 2015. CANADIAN SCIENCE PUBLISHING, NRC RESEARCH PRESS 65 AURIGA DR, SUITE 203, OTTAWA, ON K2E 7W6, CANADA: 263-263.

67. Osathanunkul M, Madesis P, Ounjai S, Suwannapoom C, Jampeetong A: Rapid discrimination between four seagrass species using hybrid analysis. Genetics and molecular research : GMR 2015, 14(2):3957-3963.

68. Osathanunkul M, Madesis P, de Boer H: Bar-HRM for Authentication of Plant-Based Medicines: Evaluation of Three Medicinal Products Derived from Acanthaceae Species. PloS one 2015, 10(5):e0128476.

69. Madesis P, Ounjai S, Suwannapoom C, Jampeetong A: Rapid discrimination between four seagrass species using hybrid analysis. 2015.

70. Lo Cicero L, Madesis P, Tsaftaris A, Lo Piero AR: Tobacco plants over-expressing the sweet orange tau glutathione transferases (CsGSTUs) acquire tolerance to the diphenyl ether herbicide fluorodifen and to salt and drought stresses. Phytochemistry 2015, 116:69-77.

71. Kissoudis C, Kalloniati C, Flemetakis E, Madesis P, Labrou NE, Tsaftaris A, Nianiou-Obeidat I: Maintenance of metabolic homeostasis and induction of cytoprotectants and secondary metabolites in alachlor-treated GmGSTU4-overexpressing tobacco plants, as resolved by metabolomics. Plant Biotechnology Reports 2015:1-10.

72. Kissoudis C, Kalloniati C, Flemetakis E, Madesis P, Labrou NE, Tsaftaris A, Nianiou-Obeidat I: Stress-inducible GmGSTU4 shapes transgenic tobacco plants metabolome towards increased salinity tolerance. Acta Physiologiae Plantarum 2015, 37(5):1-11.

73. Kazantzis K, Sotiropoulos T, Marnasidis S, Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Madesis P: ‘Tsolakeiko’: A Greek Sweet Cherry Cultivar. HortScience 2015, 50(10):1591-1592.

74. Ioannis G, Apostolos K, Nektarios K, Aliki X, Anna M, Georgios K, Panagiotis M: Genetic diversity of Barbary fig (Opuntia ficus-indica) collection in Greece with ISSR molecular markers. Plant Gene 2015, 2:29-33.

75. Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Molassiotis A, Karagiannis E, Moysiadis T, Katsaris P, Aravanopoulos F, Tsaftaris A, Kalivas A, Madesis P: Mediterranean basin Ficus carica L.: from genetic diversity and structure to authentication of a Protected Designation of Origin cultivar using microsatellite markers. Trees 2015, 29(6):1959-1971.

76. Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Mastrogianni A, Drouzas A, Kalivas A, Bletsos F, Krommydas SK, Ralli P, Tsaftaris A, Madesis P: High Resolution Melting (HRM) analysis in eggplant (Solanum melongena L.): A tool for microsatellite genotyping and molecular characterization of a Greek Genebank collection. Biochemical Systematics and Ecology 2015, 58:64-71.

77. Ganopoulos I, Moysiadis T, Xanthopoulou A, Ganopoulou M, Avramidou E, Aravanopoulos FA, Tani E, Madesis P, Tsaftaris A, Kazantzis K: Diversity of morpho-physiological traits in worldwide sweet cherry cultivars of GeneBank collection using multivariate analysis. Scientia Horticulturae 2015, 197:381-391.

78. Fao I: The state of food insecurity in the world. WFP 2015 2015.

79. Cicero LL, Madesis P, Tsaftaris A, Piero ARL: Tobacco plants over-expressing the sweet orange tau glutathione transferases (CsGSTUs) acquire tolerance to the diphenyl ether herbicide fluorodifen and to salt and drought stresses. Phytochemistry 2015, 116:69-77.

80. Buddhachat K, Osathanunkul M, Madesis P, Chomdej S, Ongchai S: Authenticity analyses of Phyllanthus amarus using barcoding coupled with HRM analysis to control its quality for medicinal plant product. Gene 2015, 573(1):84-90.

81. Avramidou E, Kapazoglou A, Aravanopoulos FA, Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Tsaballa A, Madesis P, Doulis AG, Tsaftaris A: Global DNA methylation changes in Cucurbitaceae inter-species grafting. Crop Breeding and Applied Biotechnology 2015, 15(2):112-116.

82. Abraham EM, Ganopoulos I, Giagourta P, Osathanunkul M, Bosmali I, Tsaftaris A, Papaioannou A, Madesis P: Genetic diversity of Lotus corniculatus in relation to habitat type, species composition and species diversity. Biochemical Systematics and Ecology 2015, 63:59-67.

83. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Tsaballa A, Nianiou-Obeidat I, Kalivas A, Tsaftaris A, Madesis P: Summer squash identification by High-Resolution-Melting (HRM) analysis using gene-based EST–SSR molecular markers. Plant molecular biology reporter 2014, 32(2):395-405.

84. Xanthopoulou A, Ganopoulos I, Koubouris G, Tsaftaris A, Sergendani C, Kalivas A, Madesis P: Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for genotyping and molecular characterization of an Olea europaea germplasm collection. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 2014, 1:5.

85. Sakaridis I, Ganopoulos I, Soultos N, Madesis P, Tsaftaris A, Argiriou A: Identification of lactic acid bacteria isolated from poultry carcasses by high-resolution melting (HRM) analysis. European Food Research and Technology 2014, 238(4):691-697.

86. Sakaridis I, Ganopoulos I, Madesis P, Tsaftaris A, Argiriou A: ARTICLE; MEDICAL BIOTECHNOLOGY. 2014.

87. Sakaridis I, Ganopoulos I, Madesis P, Tsaftaris A, Argiriou A: Genotyping of Listeria monocytogenes isolates from poultry carcasses using high resolution melting (HRM) analysis. Biotechnology, biotechnological equipment 2014, 28(1):107-111.

88. P. Madesis EMA, A. Kalivas, Ι. Ganopoulos, A. Tsaftaris: Genetic diversity and structure of natural Dactylis glomerata L. populations revealed by morphological and microsatellite-based (SSR/ISSR) markers. Genet Mol Res 2014, 13(2):4226 – 4240.

89. Mylonas PN, Giannopolitis CN, Efthimiadis PG, Menexes GC, Madesis PB, Eleftherohorinos IG: Glyphosate resistance of molecularly identified Conyza albida and Conyza bonariensis populations. Crop Protection 2014, 65:207-215.

90. Mudd EA, Madesis P, Avila EM, Day A: Excision of plastid marker genes using directly repeated DNA sequences. Methods in molecular biology 2014, 1132:107-123.

91. Madesis P, Ganopoulos I, Sakaridis I, Argiriou A, Tsaftaris A: Advances of DNA-based methods for tracing the botanical origin of food products. Food Research International 2014, 63:163-172.

92. Madesis P, Abraham EM, Kalivas A, Ganopoulos I, Tsaftaris A: Genetic diversity and structure of natural Dactylis glomerata L. populations revealed by morphological and microsatellite-based (SSR/ISSR) markers. Genetics and molecular research : GMR 2014, 13(2):4226-4240.

93. Labrou NE, Tsaftaris A, Madesis P, Chronopoulou E: Cloning and Characterization of a Biotic-Stress-Inducible Glutathione Transferase from Phaseolus vulgaris. 2014.

94. Kalivas A, Ganopoulos I, Xanthopoulou A, Chatzopoulou P, Tsaftaris A, Madesis P: DNA barcode ITS2 coupled with high resolution melting (HRM) analysis for taxonomic identification of Sideritis species growing in Greece. Molecular biology reports 2014, 41(8):5147-5155.

95. Chronopoulou E, Madesis P, Tsaftaris A, Labrou NE: Cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris. Applied biochemistry and biotechnology 2014, 172(2):595-609.

96. Chronopoulou E, Kontouri K, Chantzikonstantinou M, Pouliou F, Perperopoulou F, Voulgari G, Bosmali E, Axarli I, Nianiou-Obeidat I, Madesis P: Plant Glutathione Transferases: Structure, Antioxidant Catalytic Function and in planta Protective Role in Biotic and Abiotic Stress. Current Chemical Biology 2014, 8(2):58-75.

97. Chatzidimopoulos M, Ganopoulos I, Vellios E, Madesis P, Tsaftaris A, Pappas AC: Development of a two-step high-resolution melting (HRM) analysis for screening sequence variants associated with resistance to the QoIs, benzimidazoles and dicarboximides in airborne inoculum of Botrytis cinerea. FEMS microbiology letters 2014, 360(2):126-131.

98. Chatzidimopoulos M, Ganopoulos I, Madesis P, Vellios E, Tsaftaris A, Pappas A: High‐resolution melting analysis for rapid detection and characterization of Botrytis cinerea phenotypes resistant to fenhexamid and boscalid. Plant pathology 2014, 63(6):1336-1343.

99. Panagiotis Madesis IN-O, Athanasios Tsaftaris: The Use of Highly Specific GSTs towards the Development of Stress Tolerant Transgenic Plants. In.: Nova Science Publishers; 2013.

100. Madesis P, Ganopoulos I, Tsaftaris A: Microsatellites: evolution and contribution. Methods in molecular biology 2013, 1006:1-13.

101. Madesis P, Ganopoulos I, Bosmali I, Tsaftaris A: Barcode High Resolution Melting analysis for forensic uses in nuts: A case study on allergenic hazelnuts (Corylus avellana). Food research international 2013, 50(1):351-360.

102. Kapazoglou A, Andreadis SS, Drossou V, Madesis P, Savopoulou-Soultani M, Tsaftaris AS: Cadherin Characterization and Cytochrome Oxidase (COI) HRM Analysis in Different Geographical Populations of the Mediterranean Corn Borer, Sesamia nonagrioides. Journal of Agricultural Science 2013, 6(1):173.

103. Ioannis G, Aliki X, Filippos A, Konstantinos K, Athanasios T, Panagiotis M: Microsatellite high-resolution melting (SSR-HRM) analysis for identification of sweet cherry rootstocks in Greece. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 2013, 1:4.

104. Ganopoulos I, Tsaballa A, Xanthopoulou A, Madesis P, Tsaftaris A: Sweet cherry cultivar identification by high-resolution-melting (HRM) analysis using gene-based SNP markers. Plant Molecular Biology Reporter 2013, 31(3):763-768.

105. Ganopoulos I, Sakaridis I, Argiriou A, Madesis P, Tsaftaris A: A novel closed-tube method based on high resolution melting (HRM) analysis for authenticity testing and quantitative detection in Greek PDO Feta cheese. Food chemistry 2013, 141(2):835-840.

106. Ganopoulos I, Bazakos C, Madesis P, Kalaitzis P, Tsaftaris A: Barcode DNA high-resolution melting (Bar-HRM) analysis as a novel close-tubed and accurate tool for olive oil forensic use. Journal of the science of food and agriculture 2013, 93(9):2281-2286.

107. Ganopoulos I, Aravanopoulos F, Madesis P, Pasentsis K, Bosmali I, Ouzounis C, Tsaftaris A: Taxonomic identification of mediterranean pines and their hybrids based on the high resolution melting (HRM) and trnL approaches: from cytoplasmic inheritance to timber tracing. PloS one 2013, 8(4):e60945.

108. Evangelia Chronopoulou M, Nikolaos E Labrou: Structure and Catalytic Properties of Human Glutathione Transferase P1-1. In: Glutathione: Biochemistry, Mechanisms of Action and Biotechnological Implications. Nova Nova Publis; 2013: 187-198.

109. Tsaftaris AS, Pasentsis K, Madesis P, Argiriou A: Sequence characterization and expression analysis of three APETALA2-like genes from saffron crocus. Plant Molecular Biology Reporter 2012, 30(2):443-452.

110. Tsaftaris A, Pasentsis K, Kalivas A, Michailidou S, Madesis P, Argiriou A: Isolation of a CENTRORADIALIS/TERMINAL FLOWER1 homolog in saffron (Crocus sativus L.): characterization and expression analysis. Molecular biology reports 2012, 39(8):7899-7910.

111. Madesis P, Ganopoulos I, Ralli P, Tsaftaris A: Barcoding the major Mediterranean leguminous crops by combining universal chloroplast and nuclear DNA sequence targets. Genetics and molecular research : GMR 2012, 11(3):2548-2558.

112. Madesis P, Ganopoulos I, Anagnostis A, Tsaftaris A: The application of Bar-HRM (Barcode DNA-High Resolution Melting) analysis for authenticity testing and quantitative detection of bean crops (Leguminosae) without prior DNA purification. Food Control 2012, 25(2):576-582.

113. Ganopoulos I, Madesis P, Zambounis A, Tsaftaris A: High‐resolution melting analysis allowed fast and accurate closed‐tube genotyping of Fusarium oxysporum formae speciales complex. FEMS microbiology letters 2012, 334(1):16-21.

114. Ganopoulos I, Madesis P, Zambounis A, Tsaftaris A: High-resolution melting analysis allowed fast and accurate closed-tube genotyping of Fusarium oxysporum formae speciales complex. FEMS microbiology letters 2012, 334(1):16-21.

115. Ganopoulos I, Madesis P, Tsaftaris A: Universal ITS2 barcoding DNA region coupled with high-resolution melting (HRM) analysis for seed authentication and adulteration testing in leguminous forage and pasture species. Plant Molecular Biology Reporter 2012, 30(6):1322-1328.

116. Ganopoulos I, Madesis P, Darzentas N, Argiriou A, Tsaftaris A: Barcode High Resolution Melting (Bar-HRM) analysis for detection and quantification of PDO “Fava Santorinis” (Lathyrus clymenum) adulterants. Food chemistry 2012, 133(2):505-512.

117. Ganopoulos I, Bosmali I, Madesis P, Tsaftaris A: Microsatellite genotyping with HRM (High Resolution Melting) analysis for identification of the PGI common bean variety Plake Megalosperma Prespon. European Food Research and Technology 2012, 234(3):501-508.

118. Ganopoulos I, Bazakos C, Madesis P, Kalaitzis P, Tsaftaris A: Barcode-DNA High Resolution Melting (Bar-HRM) analysis as a novel close-tubed and accurate tool for olive oil forensic use. 2012.

119. Chronopoulou E, Madesis P, Asimakopoulou B, Tsaftaris A, Labrou N: Molecular and catalytic characterization of the herbicide-inducible glutathione transferases from Phaseolus vulgaris. 2012.

120. Chronopoulou E, Madesis P, Asimakopoulou B, Platis D, Tsaftaris A, Labrou NE: Catalytic and structural diversity of the fluazifop-inducible glutathione transferases from Phaseolus vulgaris. Planta 2012, 235(6):1253-1269.

121. Bosmali I, Ganopoulos I, Madesis P, Tsaftaris A: Microsatellite and DNA-barcode regions typing combined with High Resolution Melting (HRM) analysis for food forensic uses: A case study on lentils (Lens culinaris). Food Research International 2012, 46(1):141-147.

122. Sheppard AE, Madesis P, Lloyd AH, Day A, Ayliffe MA, Timmis JN: Introducing an RNA editing requirement into a plastid-localised transgene reduces but does not eliminate functional gene transfer to the nucleus. Plant molecular biology 2011, 76(3-5):299-309.

123. Mellors P, Madesis P, Ellin M, Laverty H, O’Kane S, Ferguson M, Day AGM: A synthetic gene increases TGFβ3 accumulation by 75-fold in tobacco chloroplasts enabling rapid purification and folding into a biologically active molecule. 2011.

124. Madesis P, Lloyd A, Day A, Ayliffe M, Timmis JSA: Introducing an RNA editing requirement into a plastid-localised transgene reduces but does not eliminate functional gene transfer to the nucleus. 2011.

125. Madesis P, Konstantinidou E, Tsaftaris A, Nianiou-Obeidat I: Micropropagation and shoot regeneration of Cistus creticus ssp. Creticus. 2011.

126. Gisby MF, Mellors P, Madesis P, Ellin M, Laverty H, O’Kane S, Ferguson MW, Day A: A synthetic gene increases TGFbeta3 accumulation by 75-fold in tobacco chloroplasts enabling rapid purification and folding into a biologically active molecule. Plant biotechnology journal 2011, 9(5):618-628.

127. Gisby MF, Mellors P, Madesis P, Ellin M, Laverty H, O’Kane S, Ferguson MW, Day A: A synthetic gene increases TGFβ3 accumulation by 75‐fold in tobacco chloroplasts enabling rapid purification and folding into a biologically active molecule. Plant biotechnology journal 2011, 9(5):618-628.

128. Chronopoulou E, Axarli I, Nianiou-Obeidat I, Madesis P, Tsaftaris A, E Labrou N: Structure and antioxidant catalytic function of plant glutathione transferases. Current Chemical Biology 2011, 5(1):64-74.

129. Madesis P, Osathanunkul M, Georgopoulou U, Gisby MF, Mudd EA, Nianiou I, Tsitoura P, Mavromara P, Tsaftaris A, Day A: A hepatitis C virus core polypeptide expressed in chloroplasts detects anti-core antibodies in infected human sera. Journal of biotechnology 2010, 145(4):377-386.

130. Madesis P, Osathanunkul M, Georgopoulou U, Gisby M, Mudd E, Nianiou I, Tsitoura P, Mavromara P, Tsaftaris A, Day A: A hepatitis C virus core polypeptide expressed in chloroplasts detects anti-core antibodies in infected human sera. Journal of biotechnology 2010, 145(4):377-386.

131. Benekos K, Kissoudis C, Nianiou-Obeidat I, Labrou N, Madesis P, Kalamaki M, Makris A, Tsaftaris A: Overexpression of a specific soybean GmGSTU4 isoenzyme improves diphenyl ether and chloroacetanilide herbicide tolerance of transgenic tobacco plants. Journal of biotechnology 2010, 150(1):195-201.

132. Chatzidimitriadou K, Nianiou-Obeidat I, Madesis P, Perl-Treves R, Tsaftaris A: Expression of SOD transgene in pepper confer stress tolerance and improve shoot regeneration. Electronic Journal of Biotechnology 2009, 12(4):7-8.

133. Sheppard AE, Ayliffe MA, Blatch L, Day A, Delaney SK, Khairul-Fahmy N, Li Y, Madesis P, Pryor AJ, Timmis JN: Transfer of plastid DNA to the nucleus is elevated during male gametogenesis in tobacco. Plant physiology 2008, 148(1):328-336.

134. Nianiou I, Kalantidis K, Madesis P, Georgopoulou U, Mavromara P, Tsaftaris A: Expression of an HCV core antigen coding gene in tobacco (N. tabacum L.). Preparative biochemistry & biotechnology 2008, 38(4):411-421.

135. Dixon DP, Lapthorn A, Madesis P, Mudd EA, Day A, Edwards R: Binding and glutathione conjugation of porphyrinogens by plant glutathione transferases. The Journal of biological chemistry 2008, 283(29):20268-20276.

136. Ayliffe M, Blatch L, Day A, Delaney S, Khairul-Fahmy N, Li Y, Madesis P, Pryor A, Timmis J, Sheppard A: Transfer of plastid DNA to the nucleus is elevated during male gametogenesis in tobacco. 2008.

137. Day A, Madesis P: DNA replication, recombination, and repair in plastids. In: Cell and molecular biology of plastids. Springer Berlin Heidelberg; 2007: 65-119.

138. Day A, Kode V, Madesis P, Iamtham S: Simple and efficient removal of marker genes from plastids by homologous recombination. Methods in molecular biology 2005, 286:255-270.

139. Tsaftaris A, Polidoros A, Karavangeli M, Nianiou-Obeidat I, Madesis P, Goudoula C: Transgenic crops: recent developments and prospects. In: Biological Resource Management Connecting Science and Policy. Springer, Berlin, Heidelberg; 2000: 187-203.

Δ. Πρόσθετες Πληροφορίες
1. Marie Curie Fellows Association (MCFA)

2. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών (ΕΕΕΓΒΦ) – μέλος του Διοικητικού συμβουλίου (2012-2014, 2014-2016)

3. Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ)

4. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

5. Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Συμμετοχή στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και στο Workshop ‘Establishing Operational Groups under Rural Development Programmes.

6. Συμμετοχή στην ομάδα Αγροτική Επιχειρηματικότητα

7. Διαχειριστής της Ιστοσελίδας της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Βελτίωσης των φυτών και της αντίστοιχης ομάδας στο Facebook

8. Πρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητών ΕΚΕΤΑ

9. Μέλος της Τεχνικής επιτροπής του ΕΚΕΤΑ

10. Μέλος της Επιτροπής ανανέωσης του νέου εσωτερικού κανονισμού του ΕΚΕΤΑ

11. Σύμβουλος της επιτροπής ΚΥΑ 135086/31-1-2011, Γραφείο Προϊόντων Βιοτεχνολογίας, Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά.

12. Ομάδα Εργασίας για την ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου (σύμφωνα με την 94/12595/1-2-2012 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε με την 574/134449

13. Eκπρόσωπος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης φυτών στην ΤΕΠΥ σύμφωνα με την αρ. 2277/32524/19‐3‐2015 υπουργική απόφαση ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣH ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛ/ΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Μέλος της συντακτικής ομάδας σε διεθνή περιοδικά

2. Κριτής σε διεθνή περιοδικά

3. Κριτής προτάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Reviewer
1. PLoS One

2. GENE

3. Trends in Plant Science

4. Molecular Ecology

5. Biodegradation

6. Plant Journal Studies

7. Crop and Pasture Science

8. Journal of Medicinal Food

9. Plant Molecular Biology Reporter

10. SciencePG

11. International Journal of Molecular Science

12. Advances in Physical Sciences

13. International Journal of Agricultural Policy and Research

14. Journal of Food Research

15. Food Chemistry

16. International Journal of Microbiology Research

Μέλος της συντακτικής ομάδας στα περιοδικά με κριτές
1. Plant Journal Studies

2. International Journal of Clinical Nutrition & Dietetics

3. Journal of Food and Nutritional Science

4. International Journal of Vegetable Science

Μετάβαση στο περιεχόμενο